logo eu power

Spotkanie organizacyjne

    We wtorek 21 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące wyjazdu uczniów klasy II i III technikum na praktyki i staże do Włoch. W spotkaniu brali udział uczestnicy projektu, ich rodzice oraz nauczyciele, którzy będą sprawować opiekę nad młodzieżą podczas wyjazdu do Bolonii. Koordynator projektu – Barbara Oleksy omówiła program wyjazdu, dokumentację związaną z realizacją projektu oraz sprawy związane z bezpieczeństwem podczas podróży i pobytu za granicą.

 power spotkanie 1

power spotkanie 2