logo eu power

Przygotowania do wyjazdu

    Od listopada realizowane są w naszej szkole zajęcia przygotowujące uczestników projektu „Zagraniczna praktyka drogą po sukces” do pierwszej mobilności. Uczniowie zaliczyli już przygotowanie pedagogiczne, kulturowe i językowe z języka angielskiego branżowego. Obecnie trwają zajęcia z podstaw języka włoskiego. Zdobyta wiedza będzie pomocna podczas odbywania praktyk i staży we włoskich przedsiębiorstwach oraz ułatwi życie codzienne podczas 4 tygodniowego pobytu w Bolonii. Uczestnicy projektu zostali wyposażeni w rozmówki włoskie, a także samodzielnie  opracowane słowniki polsko –angielskie słownictwa branży poligraficznej i odzieżowej.