W terminie 16 - 30 września 2019 r. prowadzona będzie rekrutacja do projektu "Zagraniczna praktyka drogą po sukces" realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+.  Uczniowie klasy II i III technikum zainteresowani wyjazdem do Włoch powinni zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i wypełnić Formularz zgłoszeniowy.

Potwierdzony przez wychowawcę formularz i podpisany przez kandydata oraz opiekuna prawnego (w przypadku uczniów niepełnoletnich) dokument należy złożyć w biurze projektu u koordynatora - P. Barbary Oleksy do dnia 30.09.19 r.

Uczniowie, którzy uzyskają najwyższą ilość  punktów wg kryteriów zamieszczonych w regulaminie, zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie.

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

logo eu power