realizowanego przez Zespół Szkół Artystyczno – Projektowych
w Tarnowskich Górach

skierowanego do dziewcząt i chłopców z naszej szkoły uczęszczających do klas II i III  
w zawodach:  

technik grafiki i poligrafiki cyfrowej,

technik przemysłu mody.

Termin II mobilności: 20.04.2020 - 15.05.2020+ 2 dni podróży

Miejsce stażu: Włochy, Bolonia

Udział w projekcie jest bezpłatny

W ramach projektu zapewniamy:                     

  • atrakcyjne staże i praktyki zawodowe we włoskich przedsiębiorstwach,
  • transport,
  • noclegi,
  • wyżywienie w postaci kolacji,
  • kieszonkowe na pozostałe wyżywienie,
  • atrakcyjny program spędzania czasu wolnego, w tym wycieczki do Florencji i Wenecji,
  • ubezpieczenie,
  • przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne przed wyjazdem.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać w sekretariacie szkoły. Wypełniony formularz należy złożyć do pani Barbary Oleksy- koordynatora projektu do dnia 30 września 2019 r.

Regulamin rekrutacji dostępny jest u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej ZSAP

Zachęcamy do udziału!!!

stopka logo