Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

                                                                                               Wisława Szymborska

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI Z HASŁEM O CZYTANIU

zorganizowanego w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Biblioterapii.

Cele konkursu:

 • wzbogacenie biblioteki szkolnej o pomoce czytelnicze,
 • rozbudzanie wrażliwości estetycznej wśród młodzieży
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
 • pobudzanie wrażliwości plastycznej i aktywności,
 • doskonalenie sprawności manualnych,
 • dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie tematycznym,
 • Wybrany projekt zakładki będzie stanowił element reklamowy naszej Biblioteki, książki i czytelnictwa.

Zasady uczestnictwa

 • W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Artystyczno – Projektowych
 • Termin konkursu - 03.11.2020r – 27.11. 2020r.
 • Uczestnik konkursu może dostarczyć dowolną ilość prac, wykonanych w wybranej przez siebie technice, przeznaczonych do pełnienia funkcji zakładki do książek.
 • Uczestnicy przygotowują autorskie prace plastyczne w postaci zakładek dwustronnych

.·Do wykonania pracy dozwolone są wszelkie środki artystyczne: pisaki, ołówek, farby, kredki, pastele, tusz czarny i kolorowy, komputer itp.

 • Wymiary prac 6 x 21 cm
 • Układ rysunku (pion/poziom): dowolny.
 • Treść zakładki: dowolna.
 • hasło o czytaniu (np. ,,kto czyta rzadziej pyta”) można rozmieścić dowolnie, autor sam je wymyśla,
 • Wykonane prace nie będą uczestnikom zwracane, zostaną przekazane do Biblioteki Szkolnej.
 • Organizator konkursu powoła komisję oceniającą.

Kryteria oceny prac:

 • - funkcjonalność zakładki,
 • pomysł na hasło o czytaniu,
 • - pomysłowość (materiały, technika),
 • - oryginalność ujęcia tematu,
 • - estetyka wykonania pracy,
 • - samodzielność wykonania.
 • Zdjęcia gotowego projektu zakładki (z obydwu stron),wizualizacji zakładki np. na książce należy przesłać do 27.11. 2020 r na adres druranska@zsap.edu.pl, natomiast same prace dostarczamy do biblioteki szkolnej w pierwszym możliwym dniu po przyjściu do szkoły,(jeżeli zajdzie konieczność wydrukowania zakładek, będzie to możliwe w szkole)
 • Do zakładki powinno się dołączyć informację o twórcy: imię i nazwisko autora, klasę
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż dostarczone prace są oryginałami autora, a ich treść nie narusza dóbr osobistych innych osób, oraz innych dóbr prawnie chronionych,
 • Prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora (szkoły).

Nagrody

 1. Zostaną przyznane nagrody indywidualne dla laureatów konkursu (I, II, III miejsce) oraz dyplomy i punkty z zachowania.
 2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz opublikowanie pracy na stronie internetowej szkoły.
 3. Na stronie internetowej szkoły oraz biblioteki szkolnej zostanie umieszczona informacja o przebiegu konkursu oraz galeria wykonanych prac.

                               Organizatorem konkursu jest Biblioteka ZSA-P

                                         osoba odpowiedzialna Dorota Rurainska

Popularne tematy

"Olimpijski szyk" - powiatowy konkurs plastyczny

Regulamin konkursu Olimpijski Szyk Karta zgłoszenia konkursu Olimpijski Szyk Załącznik nr 1 - Sylwetka Załącznik nr 2 - Koszulka Czytaj więcej
Kursy przygotowawcze dla kandydatów do Liceum Sztuk Plastycznych

Kursy przygotowawcze dla kandydatów do Liceum Sztuk Plastycznych

Kursy przygotowawcze do Liceum Sztuk Plastycznych rozpoczynają się o godzinie 16:00     23.04 (wtorek)- RZEŹBA - sala 44/ Jadalnia 24.04(środa) Czytaj więcej
Wesołych Świąt Wielkanocnych

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach życzy Wesołych Świąt Wielkanocnych! Niech ten czas obfituje w radość, wzajemną życzliwość i spokój. Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206