logo ue fersvet

Od kwietnia do czerwca odbywały się zajęcia przygotowujące uczestników projektu pt. „Młodzi technicy na europejskich praktykach zawodowych” do pobytu w słonecznej Italii. W ramach dodatkowych zajęć uczniowie szlifowali język angielski zawodowy, poznawali włoską kulturę, obyczaje prowincji Reggio Emilia oraz brali udział w warsztatach pedagogicznych. Już w sierpniu 24 uczniów klas III i IV technikum wyjedzie na 4 tygodniowe staże zawodowe realizowane u włoskich pracodawców. Projektu dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027(FERS).

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

power 2023

 

Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach rozpoczyna realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027(FERS). Projekt jest realizowany na zasadach programu Erasmus+, ale dofinansowany z projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt nr FERSVET-2023-1-PL01-KA122-VET-000116264 jest realizowany w okresie 31.12.2023 – 30.12.2024. Dofinansowanie projektu wynosi 362 050,86 zł.

W projekcie weźmie udział 24 uczniów kształcących się w kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Uczniowie wyjadą na czterotygodniowe praktyki zawodowe do Włoch. Partnerem projektu jest firma IFOM z siedzibą w Bolonii. Mobilność odbędzie się w terminie: 26.08.2024 – 20.09.2024 r. (+2 dni podróży).

Celami szczegółowymi realizowanego projektu są:

 • Zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów z kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej ZSAP w Tarnowskich Górach.
 • Zwiększenie postawy otwartości, kreatywności i wrażliwości międzykulturowej u techników grafiki i poligrafii cyfrowej ZSAP w Tarnowskich Górach.
 • Zwiększenie kompetencji uczniów ZSAP w Tarnowskich Górach z kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej w zakresie komunikacji w języku angielskim (w tym branżowym).
 • Ugruntowanie relacji partnerskich Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych z Tarnowskich Gór na arenie międzynarodowej poprzez wzmocnienie współpracy z organizacją IFOM z Bolonii we Włoszech.
 • Rozwinięcie kompetencji kadry Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach w zakresie koordynowania projektów.

Powyższe cele uda się zrealizować poprzez udział Szkoły z zagranicznej mobilności we Włoszech zakładającej realizację staży zawodowych dla uczniów.

Udział w zagranicznych praktykach otwiera przed uczniami szansę na zdobycie dodatkowego doświadczenia, poznanie pracy w zagranicznych firmach, a przez to wzrost swojej wiedzy w danej dziedzinie, podniesienie umiejętności praktycznych. Nie do przecenienia jest także możliwość podnoszenia umiejętności komunikowania się w języku obcym, co dzisiaj stało się niezbędnym minimum. Udział w mobilności to także szansa na wzrost zdobycie i rozwinięcie umiejętności społecznych i organizacyjnych. Wyjazd do innego kraju uczy otwartości na to co inne, nowe, pozwala na poprawę własnej wartości, samooceny, uczy właściwego zarządzania czasem, odpowiedzialności i pracy zespołowej. To wszystko czyni zaś ucznia bardziej konkurencyjnym na rynku pracy.

Każdy uczeń przed wyjazdem na zagraniczne praktyki zawodowe będzie brał udział w przygotowaniu językowo-kulturowo-pedagogicznym, które pozwoli lepiej przygotować się do udziału w zagranicznej mobilności. Umiejętności, kwalifikacje i kompetencje nabyte podczas staży zostaną potwierdzone poprzez uznawane w całej Europie certyfikaty Europass Mobilność. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, kieszonkowe, wycieczki w ramach programu kulturowego, transport lokalny zostaną pokryte z budżetu projektu. Projekt jest finansowany ze środków EFS+ w podziale: 82,52% środki europejskie 17,48 środki krajowe.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Popularne tematy

Przygotowania do wyjazdu

Przygotowania do wyjazdu

Od kwietnia do czerwca odbywały się zajęcia przygotowujące uczestników projektu pt. „Młodzi technicy na europejskich praktykach zawodowych” do pobytu w Czytaj więcej

Zakończenie roku szkolnego

Rozdanie świadectw odbędzie się 21 czerwca 2024 roku o godz. 11.30. Lp. Klasa Wychowawca Sala 1.      I a LSP Czytaj więcej

Egzaminy wstępne LSP

Przypominamy, że egzamin wstępny do liceum sztuk plastycznych odbędzie się   18 czerwca 2024r. o  godzinie 9.00   Na egzamin Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 207
 • 208
 • 209
 • 210
 • 211