„Zagraniczne praktyki zawodowe szansą na sukces na rynku pracy” to tytuł projektu realizowanego przez Zespół Szkół Artystyczno – Projektowych w Tarnowskich Górach. Przedsięwzięcie jest realizowane w okresie od 01.10.2020 do 30.09.2021. Działanie jest dofinansowane przez Unię Europejską, w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Dofinansowanie projektu wynosi
224 765,67 PLN.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, rozwój umiejętności praktycznych, językowych, organizacyjnych i osobistych 20 uczniów Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach kształcących się w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację miesięcznych praktyk i staży zawodowych we włoskich przedsiębiorstwach w 2021 roku. Uczniom towarzyszyć będzie 2 opiekunów. Partnerem projektu jest firma IFOM mająca siedzibę w Bolonii.

Mobilność edukacyjna uczniów biorących udział w projekcie ma zwiększyć ich szanse na rynku pracy (lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym), poprawić umiejętności posługiwania się językiem obcym, przełamać bariery kulturowe oraz wpłynąć na wzrost motywacji do nauki. Udział w zagranicznym stażu jest doskonałą okazją do rozwinięcia własnych zainteresować, pozwoli utrwalić posiadaną wiedzę, a także zdobyć nową, nowe umiejętności i kompetencje. Wyjazd będzie szansą do nauki radzenia sobie w sytuacjach nowych, czasem stresujących, pozwoli nabyć umiejętność odpowiedniego zarządzania czasem i pieniędzmi. Zwiększy także świadomość międzykulturową uczniów, pozwoli im stać się osobami tolerancyjnymi, otwartymi na nowe wyzwania i kultury. Przyczyni się do kształtowania postaw przedsiębiorczych, kreatywnych, wzrostu poczucia własnej wartości i samooceny.

Organizacją pobytu uczniów we Włoszech zajmie się nasz partner – firma IFOM z Bolonii. Przed wyjazdem do Włoch z każdym uczniem zostanie podpisana umowa oraz porozumienie o programie zajęć. Nabyte podczas staży kompetencje zostaną potwierdzone przez uznawane w Europie dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz certyfikaty krajowe wystawione przez organizację przyjmującą oraz szkołę.

Wyjazd zostanie poprzedzony dodatkowymi zajęciami przygotowawczymi w szkole. Uczniowie odbędą zajęcia kulturowe przygotowujące ich na realia funkcjonowania we Włoszech i w miejscu pobytu. Podczas zajęć dowiedzą się na jaką intensywność pracy się przygotować, jak będzie wyglądał ich rozkład dnia i program zajęć, jaki jest regulamin akademika. Pedagog przeprowadzi dla uczniów warsztaty podnoszenia kompetencji osobistych i społecznych. Uczniowie wezmą również udział
w zajęciach z języka angielskiego oraz języka włoskiego.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki do Florencji i oraz Wenecji oraz przejazdy lokalne we Włoszech zostaną pokryte z budżetu projektu.

logo fe ue

 

Popularne tematy

26 lutego Święto Śpiewania Hymnu Narodowego

26 lutego Święto Śpiewania Hymnu Narodowego

26 lutego Święto Śpiewania Hymnu Narodowego. plakat: Aleksandra Poturalska Czytaj więcej

Zasady przyjęć dla kandydatów do Technikum oraz Liceum Plastycznego w roku szkolnym 2021/2022

ZASADY PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH   Do klasy pierwszej Liceum sztuk plastycznych może ubiegać się kandydat , który w Czytaj więcej
„D3 x Sztuka” - wernisaż

„D3 x Sztuka” - wernisaż

   Serdecznie zapraszamy na wystawę, która odbędzie się w Muzeum w Tarnowskich Górach. Ze względu na obecną sytuację, wernisaż odbędzie Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146