Regulamin szkolnego konkursu na prezentację multimedialną „Aforyzmy o książkach a dzieła znanych malarzy”.

 

 

§ 1

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach.

§ 2

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej inspirowanej aforyzmami o książkach i dziełami wielkich malarzy.

§ 3

Cele konkursu:

. popularyzacja przedmiotu historia sztuki,

. zapoznanie się z zasobem materiałów posiadanych przez bibliotekę szkolną,

. umiejętność doboru materiału (obrazu do treści aforyzmu)

. poszerzanie wiedzy na temat wybitnych artystów (rzeźbiarzy, malarzy, architektów),

. rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną,

. kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,

. wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich,

§ 4

Sposób przeprowadzenia konkursu:

Prace mają być wykonywane indywidualnie. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) bądź w programie Impress (pakiet Open Office) i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach (z rozszerzeniem *.ppt, *.odp jak również jako prezentacja z rozszerzeniem *.pps lub pdf). Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nie naruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowane.

Prezentacja powinna zawierać od 10 do 20 slajdów. Jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko i imię oraz klasę. W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych (bibliografia, adresy stron internetowych) ze szczególnym uwzględnieniem pozycji znajdujących się w szkolnej bibliotece. W sprawie wykonania prawidłowej bibliografii załącznikowej należy zgłosić się na konsultacje do biblioteki szkolnej.

§ 5

Miejsce i termin składania prac:

Prace należy dostarczyć na płycie CD do sekretariatu szkoły lub nauczyciela prowadzącego. Prace przyjmowane będą od 03.09.2018 do 30.11.2018 r. Wyniki ogłoszone zostaną podczas do 15.12.2018.

§ 6

Kryteria oceny prac konkursowych:

1. Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej, a najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz umieszczone na stronie internetowej związanej z biblioteką szkolną.

2. Komisja będzie najwyżej oceniała prace:

- prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,

- charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi przemyśleniami,

- napisane językiem zrozumiałym, mające walory edukacyjne i popularyzacyjne.

3. Oceniana będzie również: estetyka i efekt wizualny, zawartość prezentacji, grafika i cała szata graficzna, przejrzystość, techniczna poprawność wykonania.

§ 7

Prace najwyżej ocenione zostaną nagrodzone przez Dyrektora Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach, Bibliotekę Szkolną i nauczyciela z historii sztuki oraz wykorzystane w pracy wyżej wymienionej biblioteki.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.

2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora.. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w  Internecie i prezentacji na wystawach, zgadzają się także na opublikowanie swojego imienia, nazwiska oraz klasy przy opublikowaniu wyników konkursu.

3. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

4. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły: www.zsap.art.pl w zakładce Biblioteki Szkolnej / KONKURSY.

 

 

pobierz regulamin

Popularne tematy

"Olimpijski szyk" - powiatowy konkurs plastyczny

Regulamin konkursu Olimpijski Szyk Karta zgłoszenia konkursu Olimpijski Szyk Załącznik nr 1 - Sylwetka Załącznik nr 2 - Koszulka Czytaj więcej
Kursy przygotowawcze dla kandydatów do Liceum Sztuk Plastycznych

Kursy przygotowawcze dla kandydatów do Liceum Sztuk Plastycznych

Kursy przygotowawcze do Liceum Sztuk Plastycznych rozpoczynają się o godzinie 16:00     23.04 (wtorek)- RZEŹBA - sala 44/ Jadalnia 24.04(środa) Czytaj więcej
Wesołych Świąt Wielkanocnych

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach życzy Wesołych Świąt Wielkanocnych! Niech ten czas obfituje w radość, wzajemną życzliwość i spokój. Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206