REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ pt. "NSZZ Solidarność – trudne drogi do wolności". Konkurs z okazji 40 rocznicy powstania „NSZZ Solidarność”

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Szkół Podstawowych i Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Tarnogórskiego.

 2. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej powstania i działalności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego NSZZ Solidarność z okazji przypadającej w 2020 roku 40 rocznicy powstania związku. 

   3. Celem konkursu jest przede wszystkim:

 • popularyzacja historii NSZZ „Solidarność” i jego roli w najnowszych dziejach naszej Ojczyzny,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną,
 • kształtowanie umiejętności skutecznego poszukiwania i doboru informacji,
 • wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich,  

   4. Sposób przeprowadzenia konkursu:

Prace mogą być wykonywane indywidualnie bądź w zespołach 2-osobowych. Prezentacja multimedialna zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) bądź w programie Impress (pakiet OpenOffice) i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach (z rozszerzeniem *.ppt, *.odp jak również jako prezentacja z rozszerzeniem *.pps).

Jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko i imię.

W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorach pracy (na ostatnich slajdach prezentacji).

Kryteria oceniania prac wykonanych indywidualnie i zespołowo są takie same. Praca powinna zawierać minimum 25 slajdów, nie więcej niż 50.

   5. Miejsce i termin składania prac:

Prace należy dostarczyć na płycie cd do sekretariatu Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach, ul. Sobieskiego 5. tel. 322852928.

Prace przyjmowane będą do dnia 15 czerwca 2020 r. do godziny 15.00.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w dniu 07 września 2020.

Wręczenie nagród laureatom konkursu planowane jest na dzień 18 września 2020 r. w Tarnogórskim Centrum Kultury, ul. Sobieskiego 7 z udziałem gościa honorowego Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy.

Wręczenie nagród będzie miało charakter uroczystej gali, w trakcie której obecni będą przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, przedstawiciele władz związkowych szczebla krajowego i regionalnego, a także uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych naszego Miasta i Powiatu.

   6. Kryteria oceny prac konkursowych:

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach, Urzędu Miasta Tarnowskie Góry i Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone w dwóch kategoriach wiekowych : szkoły podstawowe (klasy 7 i 8) oraz szkoły ponadpodstawowe.

   7. Komisja najwyżej oceni prace:

 • które temat ujęły w sposób interesujący i przyciągający uwagę,
 • które charakteryzują się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi przemyśleniami,
 • które są napisane językiem zrozumiałym dla jak najszerszego grona osób, mające walory edukacyjne i popularyzatorskie.

Zwróci także uwagę na:

 • estetykę,
 • samodzielność pracy,
 • zawartość prezentacji,
 • grafikę i całą szatę graficzną,
 • efekt wizualny,
 • przejrzystość,
 • techniczną poprawność wykonania.

   8. Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody: smarfony za zajęcie pierwszego miejsca, tablety za zajęcie drugiego miejsca oraz nagrody książkowe za trzecie miejsce w konkursie. Ponadto uczestnicy konkursu wezmą udział wraz z opiekunami w wycieczce interdyscyplinarnej do Izby Pamięci w kopalni Wujek w Katowicach, gdzie odbędzie się prelekcja na temat wydarzeń z dnia 16 grudnia 1981 roku.

   9. Postanowienia końcowe :

Decyzja komisji oceniającej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu. Akceptacja powyższego regulaminu wiąże ze sobą prawo do przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym w związku z upublicznieniem wyników i wizerunku.

   10. Organizatorami konkursu są: Terenowa Sekcja NSZZ Solidarność Powiatu Tarnogórskiego, Urząd Miasta Tarnowskie Góry, Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, Urząd Marszałkowski w Katowicach, Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach. Komisja konkursowa składa się z 10 osób, po 2 z każdej z wymienionych instytucji.

Popularne tematy

Zasady przyjęć dla kandydatów do Technikum oraz Liceum Plastycznego w roku szkolnym 2024/2025

ZASADY PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH  Do klasy pierwszej Liceum sztuk plastycznych może ubiegać się kandydat , który w danym Czytaj więcej

"Olimpijski szyk" - powiatowy konkurs plastyczny

Regulamin konkursu Olimpijski Szyk Karta zgłoszenia konkursu Olimpijski Szyk Załącznik nr 1 - Sylwetka Załącznik nr 2 - Koszulka Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202