ZASADY PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO

 LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

 

 

 1. Do klasy pierwszej Liceum sztuk plastycznych może ubiegać się kandydat , który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, lub klasy szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne na poziomie klasy VIII szkoły podstawowej.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie składają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej. Do wniosku kandydaci   powinni dołączyć zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy ósmej szkoły podstawowej( odpowiednio szkoły artystycznej) oraz zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie.

3.Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego.

4.Egzamin wstępny przeprowadza się wyłącznie z przedmiotów artystycznych i obejmuje on:

 1. egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej
 2. egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej

5.Formy egzaminu oraz zakres tematyczny ustalany jest corocznie i podawany do wiadomości na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej szkoły.

.

 1. Listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych podaje się do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od przeprowadzenia egzaminu wstępnego ; listę przyjętych do szkoły - po dostarczeniu oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na     drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 3. a)  wielodzietność rodziny kandydata,
  b)  niepełnosprawność kandydata,
  c)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  d)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  e)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  f)   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  g)  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria o których mowa mają jednakową wartość.

 1. Ustala się limit miejsc w oddziale na 30.
 1. Nie   ma   naboru   elektronicznego.

Podanie Liceum Sztuk Plastycznych

HARMONOGRAM REKRUTACJI I WYKAZ DOKUMENTÓW DO

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

Zawód: Plastyk

 

Specjalność:

 1. projektowanie użytkowe, specjalizacja – projektowanie przestrzeni
 2. fotografia i film, specjalizacja - fotografia artystyczna
 3. fotografia i film, specjalizacja – animacja komputerowa

Terminy

Działania

Dokumenty

1 marca do 14 czerwca 2024 r.

Składanie dokumentów

w sekretariacie szkoły

- wniosek o przyjęcie do klasy I

- zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy ósmej szkoły podstawowej (odpowiednio szkoły artystycznej)

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie

- 3 zdjęcia opisane na odwrocie

(imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres)

18 czerwca 2024 r.

godz. 9.00

Egzamin z malarstwa, rysunku, rzeźby

(3x90 minut) –

Egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych

W dniu egzaminu wstępnego możliwość przedstawienia teczki z własnymi pracami (malarskie, rysunkowe, projektowe, fotografie, itp.)

21 czerwca 2024 r.

godz. 14.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej

(ogłoszenie wyników egzaminów wstępnych)

 

od 21 czerwca do

25 czerwca 2024 r.

do godz. 14.00

Dostarczenie do szkoły dokumentacji

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

28 czerwca 2024 r.

godz. 13.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klasy pierwszej

 

do 5 sierpnia 2024 r. do godz. 14.00

Dostarczenie do szkoły dokumentacji

Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

ZAGADNIENIA NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ

(ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z RÓŻNYMI DZIEDZINAMI SZTUK PLASTYCZNYCH W ZAKRESIE OBJĘTYM PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ)

 1. Kolory podstawowe, pochodne, dopełniające. Koło barw.
 2. Dziedziny sztuk plastycznych. Przykłady z wybranych epok artystycznych.
 3. Najpopularniejsze techniki malarskie. Przykłady.
 4. Twórczość wybranego artysty.
 5. Kompozycja, rodzaje kompozycji.
 6. Perspektywa, rodzaje.
 7. Muzea w naszym regionie.
 8. Epoki artystyczne.
 9. Mistrzowie renesansu – wybrany artysta.
 10. Główne osiągnięcia sztuki greckiej.

Popularne tematy

Wyniki Powiatowego Konkursu Plastycznego „Olimpijski Szyk”

Wyniki Powiatowego Konkursu Plastycznego „Olimpijski Szyk”

Z przyjemnością informujemy, że konkurs „Olimpijski Szyk” został rozstrzygnięty. Prace plastyczne wykonane przez uczniów szkół podstawowych oceniane były w dwóch Czytaj więcej
Włoskie nauczycielki w naszej szkole

Włoskie nauczycielki w naszej szkole

W dniach od 20.05 do 24.05 gościliśmy w naszej szkole panią Cristinę Pagnoni: nauczycielkę języka niemieckiego oraz panią Elisabettę Ceccarini: Czytaj więcej
Stażyści z „Plastyka” zdobywają rynek pracy

Stażyści z „Plastyka” zdobywają rynek pracy

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego w Technikum nr 7 w Zespole Szkół Artystyczno- Projektowych w Tarnowskich Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 207
 • 208
 • 209
 • 210