logo eu power

Przygotowania do wyjazdu

    Od listopada realizowane są w naszej szkole zajęcia przygotowujące uczestników projektu „Zagraniczna praktyka drogą po sukces” do pierwszej mobilności. Uczniowie zaliczyli już przygotowanie pedagogiczne, kulturowe i językowe z języka angielskiego branżowego. Obecnie trwają zajęcia z podstaw języka włoskiego. Zdobyta wiedza będzie pomocna podczas odbywania praktyk i staży we włoskich przedsiębiorstwach oraz ułatwi życie codzienne podczas 4 tygodniowego pobytu w Bolonii. Uczestnicy projektu zostali wyposażeni w rozmówki włoskie, a także samodzielnie  opracowane słowniki polsko –angielskie słownictwa branży poligraficznej i odzieżowej. 

 

 

 

logo eu power

Spotkanie organizacyjne

    We wtorek 21 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące wyjazdu uczniów klasy II i III technikum na praktyki i staże do Włoch. W spotkaniu brali udział uczestnicy projektu, ich rodzice oraz nauczyciele, którzy będą sprawować opiekę nad młodzieżą podczas wyjazdu do Bolonii. Koordynator projektu – Barbara Oleksy omówiła program wyjazdu, dokumentację związaną z realizacją projektu oraz sprawy związane z bezpieczeństwem podczas podróży i pobytu za granicą.

 power spotkanie 1

power spotkanie 2

fe ue

   Projekt „Zagraniczna praktyka drogą po sukces” realizowany jest przez Zespół Szkół Artystyczno – Projektowych w Tarnowskich Górach w okresie od 1.10.2018 do 30.06.2020. Działania są dofinansowane przez Unię Europejską, w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Dofinansowanie projektu wynosi 454 730,11 PLN.

Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 40 uczniów Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach, a także wzrost ich umiejętności językowych, organizacyjnych i osobistych. W przedsięwzięciu wezmą udział uczniowie klas II i III, kształcący się na kierunkach:

- technik cyfrowych procesów graficznych,

- technik grafiki i poligrafii cyfrowej,

- technik przemysłu mody.

Grupy wyjadą na dwie mobilności na staże do Włoskich przedsiębiorstw. Pierwszy wyjazd planowany jest w terminie 17.02 – 16.03.2019 roku.  Mobilność edukacyjna uczniów biorących udział w projekcie ma zwiększyć ich szanse na rynku pracy (lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym), poprawić umiejętności posługiwania się językiem obcym, przełamać bariery kulturowych oraz wpłynąć na wzrost motywacji do nauki. Udział w zagranicznym stażu jest doskonałą okazją do rozwinięcia własnych zainteresować, pozwoli utrwalić posiadaną wiedzę, a także zdobyć nową, nowe umiejętności i kompetencje. Wyjazd będzie szansą do nauki radzenia sobie w sytuacjach nowych, czasem stresujących, pozwoli nabyć umiejętność odpowiedniego zarządzania czasem, pieniędzmi. Zwiększy także świadomość międzykulturową uczniów, pozwoli im stać się osobami tolerancyjnymi, otwartymi na nowe wyzwania i kultury. Przyczyni się do kształtowania postaw przedsiębiorczych, kreatywnych, wzrostu poczucia własnej wartości i samooceny. 

Organizacją pobytu uczniów we Włoszech zajmie się nasz partner – firma YouNet z Bolonii. Przed wyjazdem do Włoch z każdym uczniem zostanie podpisana umowa oraz porozumienie o programie zajęć. Nabyte podczas staży kompetencje zostaną potwierdzone przez uznawane w Europie dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz certyfikaty krajowe wystawione przez organizację przyjmującą oraz szkołę.

Wyjazdy zostaną poprzedzone dodatkowymi zajęciami przygotowawczymi w szkole. Uczniowie odbędą zajęcia kulturowe przygotowujące ich na realia funkcjonowania we Włoszech i w miejscu pobytu. Podczas zajęć dowiedzą się na jaką intensywność pracy się przygotować, jak będzie wyglądał ich rozkład dnia i program zajęć, jaki jest regulamin akademika. Pedagog przeprowadzi dla uczniów warsztaty podnoszenia kompetencji osobistych i społecznych. Uczniowie wezmą również udział
w zajęciach z języka angielskiego oraz języka włoskiego.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki do Florencji i Wenecji oraz przejazdy lokalne we Włoszech zostaną pokryte z budżetu projektu.

   W terminie 16 - 30 października 2018 r. prowadzona będzie w naszej szkole rekrutacja do projektu "Zagraniczna praktyka drogą po sukces" realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+.  Uczniowie klasy II i III technikum zainteresowani wyjazdem od Włoch powinni zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i wypełnić Formularz zgłoszeniowy.

Potwierdzony przez wychowawcę formularz i podpisany przez kandydata oraz opiekuna prawnego (w przypadku uczniów niepełnoletnich) dokument należy złożyć w biurze projektu u koordynatora - P. Barbary Oleksy do dnia 30.10.18 r.

Uczniowie, którzy uzyskają najwyższą ilość  punktów wg kryteriów omówionych w regulaminie, zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie. Pierwsza mobilność realizowana będzie w terminie 18.02 - 15.03.2018 r., do Bolonii wyjedzie 20 uczniów.

 

Regulamin rekrutacji projektu

Formularz zgłoszeniowy

Popularne tematy

„Moda na kulturę” z udziałem naszych modelek

„Moda na kulturę” z udziałem naszych modelek

W dniu 09.09.2015r. w Pałacu u Wiśniewskich w Piekarach Śląskich w ramach cyklu „MODA NA KULTURĘ” pod honorowym patronatem Pani Czytaj więcej
eTwinning

eTwinning

Projekt e-twinning „Shakespeare Reimagined” Kolejny projekt międzynarodowy, tym razem koordynowany przez szkołę artystyczną ze Słowenii, związany jest z 400- setną Czytaj więcej

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

W dniu 1 września 2015 roku uroczyście powitaliśmy nowy rok szkolny 2015/2016 Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97